5/8/13

Το Βυζαντινό Μουσείο Χαλκίδας

Το Βυζαντινό Μουσείο της Χαλκίδας στεγάζεται στο Κάστρο της πόλης με μια σημαντική συλλογή λιθογλύπτων από τη βυζαντινή περίοδο της πόλης 


καθώς και από την εποχή της βενετοκρατίας και των μεταγενέστερων περιόδων της Οθωμανικής κατοχής και του νεότερου ελληνικού κράτους.