12/12/10

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου-The Archaeological Museum of Thasos (Ι)

Το αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου πρωτοκτίστηκε το 1935 για να στεγάσει τα ευρήματα των ανασκαφών των τελών του 19ου αι. . Η πληθώρα και σημαντικότητα των αντικειμένων που έρχονταν στο φως κατά την διάρκεια των ανασκαφών, οδήγησαν στη δημιουργία νέας πτέρυγας τα έτη 1989-1999 και τη νέα επανέκθεση, η οποία πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Με νέα μόνιμη έκθεση 1.400 τ.μ., ξεδιπλώνεται η σημαντική πολιτισμική παρουσία ήδη από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τα χριστιανικά χρόνια. Συγκεκριμένα, η έκθεση ξεκινά με τα προϊστορικά εργαλεία από ορυχείο της περιοχής, μοναδικό για τον ελληνικό χώρο, άλλα χρηστικά αντικείμενα από την ίδια περίοδο και αναπαράσταση σπιτιού κατά την εποχή του Χαλκού. Συνεχίζεται με τους ιστορικούς χρόνους ακολουθώντας την πορεία της Θάσου από την ίδρυσή της το 680 π.χ., μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους και γίνεται προσπάθεια να αναδεχθούν θεματολογικά γεγονότα και ιστορικοί σταθμοί στη ζωή της πόλης. Αρχιτεκτονικά μέλη, γλυπτά, επιγραφές και ένα πρόπλασμα της αρχαίας αγοράς μας γνωρίζουν το κέντρο της δημόσιας ζωής της θασιακής πολιτείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: