16/1/11

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας-The Archaeological Museum of Pella

Η Πέλλα αποτελούσε την σημαντικότερη πόλη του αρχαίου Μακεδονικού κράτους από τις αρχές του 4ου αι. π.χ., όταν ο Αρχέλαος μετέφερε την πρωτεύουσα του βασιλείου του από τις Αιγές σε αυτήν. Η πόλη της Πέλλας υπήρξε η αφετηρία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο συνεχώς ανασκαπτόμενος αρχαιολογικός χώρος φέρνει στο φως θαυμαστά κατάλοιπα του παρελθόντος, τα οποία εκτίθενται στο πρόσφατα ανακαινισμένο μουσείο, που βρίσκεται μέσα στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. Στις μόνιμες συλλογές του μπορεί κάποιος να θαυμάσει μέσα από τα κατάλοιπα του παρελθόντος την σπουδαιότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων από τους νεολιθικούς χρόνους έως τη ρωμαϊκή περίοδο ( περίπου 6.600 π.χ. – 324 μ.χ.). Από τα σημαντικότερα εκθέματα είναι τα περίφημα ψηφιδωτά από τις οικίες των εύπορων κατοίκων της Πέλλας. Δυστυχώς, η φωτογράφηση επιτρέπεται σε ελάχιστους χώρους μέσα στο μουσείο για αυτό και τα αντικείμενα που παρουσιάζονται εδώ είναι περιορισμένου περιεχομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: