11/2/12

Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου, η αίθουσα του Ασκληπιείου-Archaeological Museum of Corinth, the room of Asclepios

Μια από τις σημαντικές αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορίνθου
είναι και αυτή που παρουσιάζει μερικά από τα ευρήματα
στο ιερό του Ασκληπιού της Αρχαίας Κορίνθου. 
Τα Ασκληπιεία κατά την αρχαιότητα
 αποτελούσαν τα ιατρικά θεραπευτήρια της εποχής τους,
όπου οι ασθενείς μετά την αποθεραπεία τους
αφιέρωναν ως ένδειξη ευγνωμοσύνης πήλινα ομοιώματα
με το μέλος του σώματος που γιατρεύτηκε.
 Εντυπωσιάζει η σχεδιαστική ομοιότητα με τα σημερινά τάματα,
που οι πιστοί αφιερώνουν στους ναούς.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: