18/10/12

Το ναυάγιο των Αντικυθήρων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών-The Antikythera shipwreck in the National Archaeological Museum of Athens (II)

 Το ενδιαφέρον
προκαλούν οι αλλοιώσεις
που έχουν υποστεί τα μαρμάρινα
και τα χάλκινα αγάλματα
που μετέφερε το πλοίο,
καθώς και ο μοναδικός "μηχανισμός των Αντικυθήρων"
ή αστρολάβος (2ος-1ος αι. π.χ.).
Πιστεύεται
 ότι ήταν ένας μηχανικός υπολογιστής
και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων,
που παρουσιάζει ομοιότητες
με πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: