11/5/13

Στον εκθεσιακό χώρο της συλλογής των ευρημάτων του λιμναίου οικισμού του Δισπηλιού

Δίπλα στο χώρο της ανασκαφής
 στεγάζεται προχείρως δυστυχώς η πολύτιμη συλλογή 


με ένα μέρος από τα ευρήματα του λιμναίου οικισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: