25/7/08

Ιάκωβος Μαλακατές (1811-1903) Β΄
Τάφος Σπυρίδωνος Γιαννάκου 1872Τάφος George Esquire 1869
Τάφος Διονυσίου Βλαστού 1877
Τάφος Ιωάννου Σβορώνου 1874

Δεν υπάρχουν σχόλια: