13/8/08

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Στην Κοίμηση της Θεοτόκου ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατός της ακτινοβολεί αι­ωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη αλλά ένωση. Δεν είναι λύπη, αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα, αλλά νίκη. «Αυτός είναι o αίτιος και Συ η "συναίτιος" του δικού μου αγιασμού κι όλων εκείνων τα όποια από τον Σωτήρα διά μέσου Εσού και των δικών Σου απήλαυσα μόνο· αίμα δικό Σου είναι το αίμα που καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου. Δικό Σου μέλος είναι το σώ­μα μέσα στο οποίο αγιάστηκα, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Και­νή Διαθήκη και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δικό Σου σπλάχνο είναι η Βασιλεία του Θεού...»
(Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: