26/8/09

Επιστολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την "Λειψανοθήκη του Αγίου Διονυσίου"

Mετά λίγων ημερών από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στη Ζάκυνθο τον Αύγουστο του 2003 για τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου μας, είχα την μεγάλη τιμή να λάβω ευχαριστήρια επιστολή για το ανάτυπο της μελέτης που αφορά τη λειψανοθήκη του Αγίου μας, το οποίο ο ίδιος, ως λαϊκός τότε, είχα καταθέσει στο Παριαρχείο κατά την επίσκεψή μου στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2003.
"Τω Εντιμοτάτω κυρίω Διονυσίω Λυκογιάννη, τέκνω της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητώ, χάριν και ειρήνην παρά Θεού. Μετά χαράς εγενόμεθα κάτοχοι της υπό της υμετέρας αγαπητής Εντιμότητος προφρόνως αποσταλείσης ημίν μελέτης αυτής υπό τον τίτλον " Η λειψανοθήκη του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης στην Ιερά Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου της Ζακύνθου ", όπερ και μετ' ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος διεξελθόντες, παρεπέμψαμεν τη καθ ημάς Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Εφ' ω και δια των μετά χείρας Πατριαρχικών ημών Γραμμάτων προαγόμεθα ίνα ευχαριστήσωμεν τη υμετέρα Εντιμότητι επί τη επικοινωνία και τη προσφορά του έργου τούτου, συμβάλλοντος εις την ιστορικήν έρευναν περί της Ιεράς Μονής Στροφάδων, εις ην πρόκειται, συν Θεώ, προσεχώς να μεταβώμεν και προσκυνήσωμεν τον θαυματουργόν προστάτην της Ζακύνθου, συγχαίροντες δε πατρικώς επιδαψιλεύομεν ολόθυμον την Πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν, επικαλούμενοι επ'αυτήν την χάριν του Θεού και το απειρον Αυτού έλεος, πρεσβείαις του Αγίου Διονυσίου.

βγ' Αυγούστου κ' "

1 σχόλιο:

Π.Κ. είπε...

Εύγε, αγαπητέ!