8/5/10

Το Μουσείο Αργυροχοϊας των Ιωαννίνων

Το Μουσείο αργυροχοΐας στεγάζεται στο "Θησαυροφυλάκιο" μέσα στο Κάστρο των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει έργα από τον 17ο έως τον 19ο αι. . Πρόκειται για αργυρά σκεύη καθημερινής χρήσης ή θρησκευτικής λατρείας και αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ηπειρωτικής αργυροχοϊκής τέχνης. Η έκθεση συμπληρώνεται με την αναπαράσταση ενός εργαστηρίου αργυροχοΐας. Ας μην ξεχνάμε ότι από τα τέλη του 18ου κυρίως και τον 19ο αι. πάρα πολλοί τεχνίτες του ασημιού κατέφυγαν στη Ζάκυνθο δίνοντας μια νέα πνοή και ώθηση στην άνθηση της αργυροχοΐας στο νησί μας. Είναι καιρός και στη Ζάκυνθό μας να φτιαχτεί ένας χώρος (είτε πτέρυγα έστω π.χ. στο Βυζ. και Μεταβυζαντινό Μουσείο) αφιερωμένος σε αυτήν την τέχνη, που πάμπολλα δείγματά της αξιόλογα έχουμε από τον 17ο τουλάχιστον αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: