6/5/10

Το αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Στο μικρό αλλά πολύ σημαντικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων, μπορεί κανείς με σύγχρονο τρόπο έκθεσης, να δει αντικείμενα από την προϊστορική (Χειροπέλεκυς από την Παλαιολιθική περίοδο)
έως την ρωμαϊκή περίοδο, που απηχούν την οργάνωση και τη δομή των πολιτειακών και θρησκευτικών θεσμών της Ηπείρου. Πότε άραγε και τούτο το νησί θα δει ένα αρχαιολογικό μουσείο ή μια σύγχρονη επανέκθεση των αντικειμένων του υπάρχοντος Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Μουσείου;
(Δωδώνη 6ος αι. π.χ.)(Πρόχους 6ος αι. π.χ.)
(Κεφαλή ίσως του Πύρρου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: