10/8/10

Το μοναστήρι της Παναγίας της Σκοπιώτισσας (β΄)

O ναός έχει σχήμα ελεύθερου σταυρού με τρούλο και αποτελεί την πιο παλιά εκκλησία με τρούλο στο νησί της Ζακύνθου. Η είσοδος του καθολικού είναι περίτεχνα διακοσμημένη με κορινθιακά και ιωνικά στοιχεία, επηρεασμένη από διακοσμητικές αντιλήψεις συνηθισμένες στο νησί κατά τον 17ο και 18ο αι. . Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται σε δύο φάσεις, στο μέσον και προς το τέλος του 17ου αι. . Αξιοσημείωτο είναι το λιθόστρωτο δάπεδο του ναού, το λίθινο τέμπλο και βεβαίως η επαργυρωμένη καθέδρα και εικόνα της Παναγίας της Σκοπιώτισσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: