7/11/11

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη-The temple of Athena Nike on the Acropolis

Ο μικρός ολομάρμαρος ναός της Αθηνάς Νίκης
στέκει αγέρωχα
παρά τους βανδαλισμούς που γνώρισε κυρίως τον 17ο αι. από τους Οθωμανούς κατακτητές.
Χτίστηκε  περίπου  το 427 π.χ.με αρχιτέκτονα τον Καλλικράτη. Πρόκειται για έναν τετράστυλο αμφιπρόστυλο ναό ιωνικού ρυθμού,
όπου μέσα στο σηκό του έκρυβε το άγαλμα της Αθηνάς Νίκης, που στο δεξί κρατούσε ρόδι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: